Banner
Sponsor: Sportlotteriet

Förbundsorganisationen 2024/2025
Förbundsstyrelsen 2024/2025 Telefon Epost
Ordförande: Lars-Åke Brincner  
Sekreterare: Bernt Olsson 0705-127735
Kassör: Gert Karlsson  0732-688029
Ledamot: Mattias Gneupel 0703-893099
Ledamot: Peter Olsson 0708-359208
Ledamot: Christer Blomgren 0706-316669
Ledamot: Kristian Jältsäter 0707-216721
Ledamot: Pascal Letter 0793-340868
Ledamot: Jean Fredriksson Väre
Ersättare: Leif Sundahl (Blekinge) 0731-457845
Ersättare: Karin Gullbrand (Småland) 0702-927722
Ersättare: Torbjörn Svennberg (Stockholm)  
     
Revisor: Kerstin Svensson  
Ersättare: Maire Johansson
     
Valberedning
Sammankallande: Björn Landberg
Göran Mårtensson
Kerstin Svensson
     
Tävlingskommitté
Jean Fredriksson Väre
Lars-Åke Brincner  
Kent Sundahl 0733-367146
Kristian Jältsäter 0707-216721
     
Pressansvarig: Lars-Åke Brincner  
     
Webmaster svhkf.se: Tomas Lindahl 0734-004693
     
Statistikansvarig: Gert Karlsson 0732-688029

Bankgironummer: 863-1368

Reseräkning SvHKF

Ansökan SM

Blankett för ansökan om aktivitetsbidrag

Förbundsloggan laddas hem här

Nästa möte med Förbundsstyrelsen:

Tid: 1/6 2024
Plats: Björkenäs Camping


Mötesprotokoll
Datum Möte Dokument
2012-04-21 Styrelsemöte
2012-04-21 Årsmöte
2012-06-16 Styrelsemöte
2012-11-25 Styrelsemöte
2013-04-07 Styrelsemöte
2013-04-27 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2013-06-15 Styrelsemöte
2013-11-24 Styrelsemöte
2014-04-06 Styrelsemöte
2014-04-26 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2014-04-26 Styrelsemöte
2014-06-14 Styrelsemöte
2014-11-23 Styrelsemöte
2015-04-12 Styrelsemöte
2015-04-25 Årsmöte,
Motioner
Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2015-06-06 Styrelsemöte
2015-11-15 Styrelsemöte
2016-04-17 Styrelsemöte
2016-04-23 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2016-06-18 Styrelsemöte
2016-11-20 Styrelsemöte
2017-04-02 Styrelsemöte
2017-04-22 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2017-04-22 Styrelsemöte
2017-06-10 Styrelsemöte
2017-11-19 Styrelsemöte
2018-04-14 Styrelsemöte
2018-04-21 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2018-06-16 Styrelsemöte Bilaga 1, riktlinjer
2018-11-10 Styrelsemöte
2019-04-07 Styrelsemöte
2019-04-27 Årsmöte
2019-06-15 Styrelsemöte
2019-11-24 Styrelsemöte
2020-04-04 Styrelsemöte
2020-06-13 Styrelsemöte
2020-08-08 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2020-11-14 Styrelsemöte
2021-03-13 Styrelsemöte
2021-08-07 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2021-08-07 Konstituerande
2021-08-07 Styrelsemöte
2021-11-20 Styrelsemöte
2022-03-19 Styrelsemöte
2022-04-09 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2022-04-09 Konstituerande
2022-06-04 Styrelsemöte
2023-04-15 Årsmöte
2024-04-13 Årsmöte


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se