Banner
Sportlotteriet

Förbundsorganisationen 2021/2022
Förbundsstyrelsen 2021/2022 Telefon Epost
Ordförande: Lars-Åke Brincner  
Sekr: Lisbeth Nygaard-Karlsson 0705-770725
Kassör: Gert Karlsson  0732-688029
Ledamot: Mattias Gneupel 0703-893099
Ledamot: Bernt Olsson 0705-127735
Ledamot: Peter Olsson 0708-359208
Ledamot: Christer Blomgren 0706-316669
Ledamot: Kristian Jältsäter 0707-216721
Ledamot: Pascal Letter 0793-340868
Ersättare: Leif Sundahl 0731-457845
Ersättare: Jean Fredriksson Väre
     
Revisor: Matz Karlsson  
Ersättare: Kerstin Svensson
     
Valberedning
Sammankallande: Björn Landberg
Göran Mårtensson
Kerstin Svensson
     
Digitaliseringsgrupp
Christoffer Cederholm 0701-729988
Pascal Letter 0793-340868
Kristian Jältsäter 0707-216721
     
Pressansvarig: Lars-Åke Brincner  
     
Webmaster svhkf.se: Tomas Lindahl 0734-004693
     
Statistikansvarig: Gert Karlsson 0732-688029

Bankgironummer: 863-1368

Reseräkning SvHKF

Ansökan SM

Blankett för ansökan om aktivitetsbidrag

Förbundsloggan laddas hem här

Nästa möte med Nya Förbundsstyrelsen:

Tid: 26/2 2022 ca 13:30
Plats: Rosenholm boulearena direkt efter SM inomhus


Mötesprotokoll
Datum Möte Dokument
2012-04-21 Styrelsemöte
2012-04-21 Årsmöte
2012-06-16 Styrelsemöte
2012-11-25 Styrelsemöte
2013-04-07 Styrelsemöte
2013-04-27 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2013-06-15 Styrelsemöte
2013-11-24 Styrelsemöte
2014-04-06 Styrelsemöte
2014-04-26 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2014-04-26 Styrelsemöte
2014-06-14 Styrelsemöte
2014-11-23 Styrelsemöte
2015-04-12 Styrelsemöte
2015-04-25 Årsmöte,
Motioner
Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2015-06-06 Styrelsemöte
2015-11-15 Styrelsemöte
2016-04-17 Styrelsemöte
2016-04-23 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2016-06-18 Styrelsemöte
2016-11-20 Styrelsemöte
2017-04-02 Styrelsemöte
2017-04-22 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2017-04-22 Styrelsemöte
2017-06-10 Styrelsemöte
2017-11-19 Styrelsemöte
2018-04-14 Styrelsemöte
2018-04-21 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2018-06-16 Styrelsemöte Bilaga 1, riktlinjer
2018-11-10 Styrelsemöte
2019-04-07 Styrelsemöte
2019-04-27 Årsmöte
2019-06-15 Styrelsemöte
2019-11-24 Styrelsemöte
2020-04-04 Styrelsemöte
2020-06-13 Styrelsemöte
2020-08-08 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2020-11-14 Styrelsemöte
2021-03-13 Styrelsemöte
2021-08-07 Årsmöte Verksamhetsberättelse,
kassarapport
2021-08-07 Konstituerande
2021-08-07 Styrelsemöte


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2021
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se